Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que DURÁN CARASSO S.L. amb domicili Av. Camí Dels Capellans Num.73 Local 1 y CIF B-67.038.612 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo (45998), Folio (102) en la hoja (B-506.409), es titular d'aquest lloc Web.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal que puguem directament del interessat seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament, titularitat de DURÁN CARASSO S.L.

El complimento de la present política de privacitat aplica a totes les empreses del Grupo Durán Carasso.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La nostra empresa, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament UE 2016/679, en cas que ens envieu algun correu electrònic a l'adreça indicada o ompliu algun formulari de recollida d'informació, us informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades i incorporades a unes activitats de tractament el responsable de les quals és DURÁN CARASSO S. L., amb la finalitat de:

 • Gestionar la teva consulta. 
 • Oferir-li els nostres serveis com a agència immobiliària. 
 • Per tal d'oferir-te els productes més adequats, podem cedir les teves dades personals a altres sucursals o col·laboradors de Durán Carasso sempre garantint el compliment de la normativa de protecció de dades. 
 • Mantenir una relació comercial.
 • Enregistrament de trucades : per motius de qualitat algunes de les trucades podran ser enregistrades. Així com per a l'enviament per qualsevol mitjà, fins i tot per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, informacions publicitàries o promocionals sobre els productes o serveis de l'Empresa, havent sol·licitat prèviament el seu consentiment.

DURÁN CARASSO S.L. declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reglament UE 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d'evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració , accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti.

PRINCIPIS QUE APLICEM A LES DADES QUE ENS FACILITIN

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que us informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Limitació de la finalitat: recollits amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins. 
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les necessitem. Els mínims possibles. 
 • Principi d'exactitud: les dades seran exactes i, si cal, actualitzades. 
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat i confidencialitat adequada a aquestes. Heu de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.
 • Responsabilitat proactiva: DURÁN CARASSO S.L. serà responsable del compliment dels principis assenyalats i adoptarem les mesures tècniques i organitzatives que ens permetin estar en condicions de demostrar-ne el compliment. 

LEGITIMACIÓ I BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

. A DURÁN CARASSO S.L. el tractament de les dades personals es duu a terme sobre:

 • La base de la relació contractual establerta per a la prestació dels serveis sol·licitats i l'interès legítim, o La base que vostè ens ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a un o diversos fins específics, sempre prestat mitjançant una clara acció afirmativa . L'Usuari o client ha prestat el consentiment informat per a l'enviament de comunicacions comercials, per a la instal·lació de sistemes de seguiment que informen sobre hàbits de navegació segons la Política de Cookies, o per a l'enviament d'informació requerida a través de formularis de contacte.
 • La base legal que ens empara per al tractament de les vostres dades a la nostra web és el CONSENTIMENT i si a més vostè ja és client nostre, la base legal és L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE.

Podeu consultar-nos la base legal per a cadascuna de les nostres activitats de tractament que duem a terme sol·licitant-nos el nostre registre d'activitats.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

A DURÁN CARASSO S.L. ens proposem que les dades personals proporcionades es conservin només durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual són recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat per a la qual van ser recollides.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant el termini que marqui la Llei, mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, mentre que es mantingui la relació contractual, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i no s'hagin d'eliminar perquè són necessaris per al compliment d'una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions. Se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les dades.

Si l'Usuari revoca el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o supressió, les dades personals es conservaran bloquejades a disposició de l'Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos. Posteriorment se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les dades.

CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Totes les cessions que s'indiquen a continuació resulten necessàries per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment, o bé es duen a terme en compliment d'una obligació legal. Les dades personals podran ser cedides a:

 • Altres sucursals o col·laboradors de Durán Carasso, amb l'única finalitat d'oferir-vos els productes més adequats a les vostres necessitats o sol·licituds Les Administracions Públiques i l'Administració de Justícia. 
 • Els proveïdors de serveis informàtics, fins i tot serveis de "computació al núvol".

TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS 

El tractament de les seves dades es realitza, amb caràcter general, per prestadors de serveis ubicats dins de la Unió Europea o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció de dades, encara que de vegades, per dur a terme les finalitats indicades anteriorment , determinades societats que presten serveis a DURÁN CARASSO S.L., podrien accedir a les seves dades personals (transferències internacionals de dades).

Aquestes transferències es fan a països amb un nivell de protecció equiparable al de la Unió Europea (decisions d'adequació de la Comissió Europea, clàusules contractuals tipus, així com mecanismes de certificació) i en tot moment vetllarem perquè sigui qui sigui qui té la seva informació per ajudar-nos a prestar els nostres serveis, ho fa amb totes les garanties en matèria de protecció de dades.

DRETS DELS INTERESSATS

Els Usuaris/clients poden exercitar davant DURÁN CARASSO S.L. els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades. Així mateix, podran revocar-ne el consentiment en cas que l'hagin atorgat per a alguna finalitat específica, podent modificar-ne les preferències en tot moment.

Podran exercitar-se a través del correu electrònic info@durancarasso.com, oa la següent adreça: Av. Cami Dels Capellans Num.73 Local 1 (SITGES). S'informa a l'Usuari que pot adreçar qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es, Autoritat de Control de l'Estat espanyol.

DADES DE MENORS

La nostra empresa no demanarà ni tractarà dades personals de menors de 14 anys, sense donar ple compliment als requisits establerts a la normativa aplicable de protecció de dades i al Reglament UE 679/2016.

El tractament de les dades personals dun nen es considerarà lícit quan tingui com a mínim 14 anys. Si el nen és menor de 14 anys, aquest tractament únicament es considera lícit si el consentiment el va donar o autoritzar el titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, i només en la mesura que es va donar o autoritzar.

DADES PERSONALS DE TERCER

En cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat aquest tercer d'aquesta Política de Privadesa i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a DURÁN CARASSO S.L. amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

TRACTAMENT CURRÍCULUM VITAE

Tal com indica el Reglament UE 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals aquells candidats que ens facilitin les seves dades sol·licitem el seu consentiment de forma clara a la recollida de les seves dades personals i els usos que els donarem. Per aquest motiu us facilitem la informació de forma clara i concisa, indicant a més al candidat que podreu sol·licitar una còpia de les vostres dades, les quals se us oferiran en un format estructurat. Podeu enviar-nos el vostre CV a info@durancarasso.com

Respecte a la conservació de les dades només guardarem dades que estiguin actualitzades, per la qual cosa en el cas que hi hagi CV que portin més de 24 mesos sense actualitzar, s'esborraran o bloquejaran per impedir-ne la lectura.

La nostra empresa manté una rigorosa política de privadesa amb les dades de les persones que han establert relacions amb nosaltres enviant-nos el seu currículum vitae. La finalitat del tractament de les teves dades és donar curs a la teva sol·licitud de feina i gestionar el possible procés de selecció el que pot influir la participació en diverses probes de selecció.

Por aquest motiu, li comuniquem que les seves dades han estat incloses en un registre d’activitats podent ser cedides a empreses del  grup Durán Carasso o altres empreses de selecció de personal, a fi que així pugui participar en ulteriors processos de selecció de personal. En cas que les vostres dades hagin patit alguna modificació, us preguem que ens les comuniqueu mitjançant un escrit. Si no manifesta la seva oposició per escrit en el termini de 30 dies, entenem que atorga el consentiment per als tractaments assenyalats anteriorment.

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE PREVENCIÓ I ERRADICACIÓ DE L'ASSETJAMENT DIGITAL

DURÁN CARASSO S.L. tenim un compromís amb la protecció de dades i amb la igualtat de gènere i per això ens comprometem a garantir el respecte en el tractament de dades personals als principis recollits a la normativa en matèria de protecció de dades, específicament a l'article 5 del Reglament General de Protecció de Dades.

Adquirim així el compromís de prevenir, sensibilitzar i actuar en els supòsits que tinguem coneixement de ciberassetjament, ja sigui aquest laboral o sexual.

DURÁN CARASSO S.L., a través d'aquesta declaració de compromís, prenem consciència dels riscos que comporten Internet i les TIC pel que fa a aquest tipus de conductes i impulsem una cultura de respecte a la intimitat de les persones i de conscienciació en l'ocupació de dades personals.

«DURAN CARASSO S.L. manifestem el nostre rebuig profund a l'assetjament laboral ia l'assetjament sexual o per raó de sexe i el nostre compromís amb la prevenció i eradicació d'aquestes conductes. DURÁN CARASSO S.L. ens oposem frontalment a l'ús de dades personals que suposin tractaments de dades il·lícites, que poguessin soscavar el dret a la intimitat i privadesa dels empleats. DURÁN CARASSO S.L. ens mostrem fermament compromesos amb la protecció de dades personals, necessària per salvaguardar el dret fonamental a l'honor ia la intimitat personal i familiar de les persones. Per tant, respectem els principis de l'article 5 del Reglament General de Protecció de Dades i minimitzarem els tractaments de dades personals dels nostres treballadors que puguin suposar un increment del risc de conductes constitutives d'assetjament. En qualsevol cas, tindrem en compte el possible impacte en termes de gènere dels tractaments que dugui a terme».

CONTINGUTS

Tots els continguts inclosos a la Pàgina Web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de DURÁN CARASSO S.L. Queda, per tant, prohibida qualsevol utilització, i/o reproducció d'aquests sense consentiment exprés de l'empresa.

DURÁN CARASSO S.L. no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que poguessin derivar-se de la inclusió a la Pàgina Web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure'ls a la Pàgina Web.

L'Usuari s'obliga a fer servir els continguts de la Pàgina Web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums de l'ordre públic.
b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del titular. 
c) Utilitzar els continguts de la Pàgina Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En cas de conflicte de qualsevol índole, les dues parts intentaran arribar a un acord pacífic. No sent possible, els Tribunals de Barcelona tindran la competència per conèixer el cas, i no és possible acudir a un altre fur per exercitar l'acció.

ELS USUARIS QUE NO ESTIGUIN D'ACORD AMB AQUESTA POLÍTICA NO HAN D'INTRODUIR CAP DADA A TRAVÉS D'AQUEST LLOC WEB, NI ACCEDIR AL CONTINGUT D'AQUESTA WEB.

Utilitzem cookies pròpies y de tercers per fer funcionar de manera segura la nostra pàgina web i personalitzar el seu contingut. Igualment, fem servir cookies per mesurar i obtenir dades de la navegació que realitza i per ajustar la publicitat als seus gustos i preferències. Premi el botó "Acceptar totes" per confirmar que ha llegit i acceptat l'informació presentada. Per administrar o deshabilitar aquestes cookies faci clic a "Configuració". Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies.
Modificar cookies
Tècniques i funcionals Sempre activades
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.
Analítiques i personalització
Permeten fer el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris d'aquest lloc web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat del web per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris per introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei. Permeten desar la informació de preferència de l'usuari per millorar la qualitat dels nostres serveis i oferir una millor experiència a través de productes recomanats.
Marketing i publicitat
Aquestes cookies són utilitzades per emmagatzemar informació sobre les preferències i les eleccions personals de l'usuari a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació al lloc web i mostrar publicitat relacionada amb el perfil de navegació de l'usuari.